Virksomheden er lukket.
Jeg takker for et godt samarbejde med kunder og leverandører.

Med venlig hilsen
René Lundby